Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 61 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. And I inquired of the angel, saying, Wherefore have they taken those long ropes, and gone forth? He said, They are gone forth to measure.

And I asked the angel, saying: "Why have these taken the long cords, and have gone away?" And he said to me: "They went out to measure."

And I asked the angel, saying unto him: 'Why have those (angels) taken these cords and gone off?' And he said unto me: 'They have gone to measure.'

Och jag frågade ängelen sägande: hvarföre hafva de tagit dessa tåg och begifvit sig bort? Han sade: de hafva begifvit sig bort, för att mäta.

Och jag frågade ängeln och sade: Hvi fingo de långa snören och foro bort? Och han sade till mig: De foro bort för att mäta.Förra Kapitlet

Parallel Translations
61 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET