Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. These measures shall reveal all the secrets in the depth of the earth. And it shall be, that those who have been destroyed in the desert, and who have been devoured by the fish of the sea, and by wild beasts, shall return, and trust in the day of the Elect One; for none shall perish in the presence of the Lord of spirits, nor shall any be capable of perishing.

And these measures will reveal all the secrets of the depths of the earth, and those who have been destroyed by the desert, and those who have been devoured by the fish of the sea, and by the beasts, that they return and support themselves on the day of the Chosen One, for none will be destroyed before the Lord of the spirits, and none can be destroyed.

And these measures shall reveal all the secrets of the depths of the earth, And those who have been destroyed by the desert, And those who have been devoured by the beasts, And those who have been devoured by the fish of the sea, That they may return and stay themselves On the day of the Elect One; For none shall be destroyed before the Lord of Spirits, And none can be destroyed.

Dessa mått skola uppenbara alla hemligheterna i jordens djup. Och det skall ske, att de som hafva omkommit i öknen och som hafva blifvit uppslukade af hafvets fisk och af vilddjuren, skola återkomma och förtrösta, på den Utvaldes dag; ty ingen skall förgås inför Andarnes Herre, ej heller skall någon blifva i stånd att kunna förgås.

Och dessa mått skola uppenbara allt det i jordens innandöme förborgade och dem som hafva omkommit i öknen och dem som blifvit uppätna af fiskarna i hafvet och djuren på marken, att de må vända åter och förlita sig på den Utvaldes dag, ty ingen skall förgås inför andarnas Herre, och ingen skall kunna förgås.Previous Chapter

Parallel Translations
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET