Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. Then shall the Lord of spirits hasten to expel them from his presence. Their faces shall be full of confusion, and their faces shall darkness cover.

2 Thess. 1:9

And that Lord of the spirits will only press them, that they hasten to leave his presence and their countenances will be filled with shame, and darkness will be heaped upon their countenances.

2 Thess. 1:9

Nevertheless that Lord of Spirits will so press them That they shall hastily go forth from His presence, And their faces shall be filled with shame, And the darkness grow deeper on their faces.

2 Thess. 1:9

Då skall Andarnes Herre skynda att drifva dem från sin närvaro. Deras ansigten skola blifva fulla af förvirring, och mörker skall betäcka deras anleten.

2 Tess. 1:9

Och då skall andarnas Herre visa bort dem, så att de hastigt gå bort inför hans anlete. Och deras ansikten skola betäckas med blygsel, och mörker skall hopas därpå.

2 Tess. 1:9Previous Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET