Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. The angels shall take them to punishment, that vengeance may be inflicted on those who have oppressed his children and his elect.

2 Thess. 1:6-10

And the angels of punishment will receive them to take vengeance on them, because they have abused his children and his chosen.

2 Thess. 1:6-10

And He will deliver them to the angels for punishment, To execute vengeance on them because they have oppressed His children and His elect

2 Thess. 1:6-10

Änglarne skola föra dem till straffet, på det hämnden må drabba dem, hvilka förtryckt Hans barn och Hans utvalde.

2 Tess. 1:6-10

Och straffänglarna skola mottaga dem för att öfva vedergällning på dem, därför att de misshandlat Guds barn och hans utvalda.

2 Tess. 1:6-10Previous Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET