Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. That garment of life is with the Lord of spirits, in whose presence your garment shall not wax old, nor shall your glory diminish.

Rev. 7:9-17

And these will be the garments of life before the Lord of the spirits; and your garments will not become old, and your glory will not decrease before the Lord of the spirits.

Rev. 7:9-17

And these shall be the garments of life from the Lord of Spirits: And your garments shall not grow old, Nor your glory pass away before the Lord of Spirits.

Rev. 7:9-17

Denna lifvets klädnad är hos Andarnes Herre, i hvars närvaro eder klädnad ej skall blifva gammal, ej heller skall eder ära förminskas.

Upp. 7:9-17

Och det skall vara en lifvets klädnad hos andarnas Herre. Och edra kläder skola icke föråldras och eder härlighet icke aftaga inför andarnas Herre.

Upp. 7:9-17Previous Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET