Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. One portion of them shall look upon another. They shall be astonished, and shall humble their countenance; And trouble shall seize them, when they shall behold this Son of woman sitting upon the throne of his glory.

Matt. 25:31

And one portion of them will look upon the other, and will tremble and cast down their countenances, and pain will seize them, when they see this Son of the woman sitting on the throne of his glory.

Matt. 25:31

And one portion of them shall look on the other, And they shall be terrified, And they shall be downcast of countenance, And pain shall seize them, When they see that Son of Man Sitting on the throne of his glory.

Matt. 25:31

Den ena delen af dem skall se på den andra, de skola blifva förvånade och skola förödmjuka sina ansigten. Och vedermödan skall gripa dem, då de få se denna qvinnans Son sittande på dess herrlighets thron.

Matt. 25:31

Och de skola se på hvarandra och förskräckas och nedslå sitt anlete, och smärta skall fatta dem, när de se kvinnans Son sitta på sin härlighets tron.

Matt. 25:31Previous Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET