Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. Thus saith the Lord of spirits, This is the decree and the judgment against the princes, the kings, the exalted, and those who possess the earth, in the presence of the Lord of spirits.

And thus said the Lord of the spirits: "This is the ordinance and judgment of the mighty and the kings and the exalted and those who hold the earth before the Lord of the spirits."

Thus spake the Lord of Spirits: 'This is the ordinance and judgement with respect to the mighty and the kings and the exalted and those who possess the earth before the Lord of Spirits.'

Så säger Andarnes Herre: detta är beslutet och domen, i Andarnes Herres närvaro, emot furstarne konungarne, de upphöjda och dem, som besitta jorden.

Och så talade andarnas Herre: Detta är förordnandet och domen öfver de mäktiga och konungarna och de höga och dem som innehafva fästet, inför andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET