Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. who replied, On account of their impiety have their innumerable judgments been consummated before me. Respecting the moons have they inquired, and they have known that the earth will perish with those who dwell upon it, (59)

(59) Respecting the moons... dwell upon it. Or, "Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those who dwell upon it will be destroyed" (Knibb, p. 155).

And he said to me: 'On account of their injustice their judgment is completed; and will not be counted before me concerning the months which they have searched out, and through which they have learned that the earth will be destroyed and those who live thereon.

And He said unto me: "Because of their unrighteousness their judgement has been determined upon and shall not be withheld by Me for ever. Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those who dwell upon it shall be destroyed."

och han svarade: för deras ogudaktighets skull hafva deras oräkneliga domar blifvit inför mig. Om månarne hafva de frågat, och de hafva fått veta, att jorden skall förgås med dem, som bo på henne, och att för dem ej skall blifva någon tillflygt i evighet.

Och Gud talade till mig, Henoch: För deras orättfärdighets skull är domen fullbordad öfver dem, och man skall icke längre beräkna tiden inför mig för de månaders skull, hvilka de hafva utforskat, hvarigenom de fått veta, att jorden och de som bo på henne skola förgås.Previous Chapter

Parallel Translations
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET