Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 67 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. Judgment has come upon them, because they trusted in their carnal revelry, and denied the Lord of spirits.

For the judgment comes over them, because they believe in the lust of their flesh, and deny the spirit of the Lord.

For the judgement shall come upon them, because they believe in the lust of their body and deny the Spirit of the Lord.

Domen har kommit öfver dem, emedan de förtröstade på sin kötsliga lustighet och förnekade andarnes Herre.

Ty domen skall komma öfver dem, emedan de förtrösta på sin kropps vällust och förneka andarnas Herre.Förra Kapitlet

Parallel Translations
67 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET