Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. And they shall confine those angels who disclosed impiety. In that burning valley it is, that they shall be confined, which at first my great-grandfather Enoch showed me in the west, where there were mountains of gold and silver, of iron, of fluid metal, and of tin.

And they will enclose those angels who have showed injustice in that flaming valley which my grandfather Enoch showed to me before, in the west, in the mountains of gold and of silver and of iron and of soft metal and of zinc.

And He will imprison those angels, who have shown unrighteousness, in that burning valley which my grandfather Enoch had formerly shown to me in the west among the mountains of gold and silver and iron and soft metal and tin.

Och de skola instänga dessa änglar, som uppenbarade ogudaktighet. I den brinnande dalen är det, som de skola instängas, hvilken min store farfaders fader Enoch först visade mig i vester, hvarest funnos berg af guld och silfver, af jern, af flytande metall och af tenn.

Och de änglar, som hafva lärt människorna orättfärdighet, skola de instänga i en brinnande dal, som min farfar, Henoch, förut visat mig, i väster, vid de där bergen af guld och silver och järn och droppmetall och tenn.Previous Chapter

Parallel Translations
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET