Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this judgment they shall be astonished and irritated; for it shall be exhibited to the inhabitants of the earth.

And after this judgement they will terrify and anger them, because they have showed this to those who dwell on the earth.

And after this judgement they shall terrify and make them to tremble because they have shown this to those who dwell on the earth.

Efter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.

Efter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET