Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. For men were not born for this, thus with pen and with ink to confirm their faith;

For men were not born to the purpose that they should thus strengthen their fidelity with a pen (GTR) and with ink.

For men were not created for such a purpose, to give confirmation to their good faith with pen and ink.

Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;

Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET