Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. He spoke to holy Michael to discover to them the sacred name, that they might understand that secret name, and thus remember the oath; and that those who pointed out every secret thing to the children of men might tremble at that name and oath.

And this one said to the holy Michael that he should show them the secret name, that they might see that secret name, and that they might mention this name in the oath, and they may tremble before that name and the oath, those that showed to the children of men all that is secret.

This (angel) requested Michael to show him the hidden name, that he might enunciate it in the oath, so that those might quake before that name and oath who revealed all that was in secret to the children of men.

Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.

Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET