Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. These are the secrets of this oath, and by it were they confirmed. Heaven was suspended by it before the world was made, for ever.

And these are the secrets of this oath, and they were strengthened by his oath, and heaven was suspended before the earth was made, and to eternity.

And these are the secrets of this oath ... And they are strong through his oath: And the heaven was suspended before the world was created, And for ever.

Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.

Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET