Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. By it has the earth been founded upon the flood; while from the concealed parts of the hills the agitated waters proceed forth from the creation to the end of the world.

And by it the earth was founded on the water, and from the secret places of the mountains come beautiful waters for the living, from the creation of the world to eternity.

And through it the earth was founded upon the water, And from the secret recesses of the mountains come beautiful waters, From the creation of the world and unto eternity.

Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.

Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET