Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
23. There the treasures of thunder are kept, and the splendour of the lightning. There are kept the treasures of hail and of frost, the treasures of snow, the treasures of rain and of dew.

And in it are preserved the repositories of the voice of thunder and of the light of the lightning, and there are preserved the repositories of hail and of the hoar-frost, and the repositories of the fog, and the repositories of the rain and of the dew.

And there are preserved the voices of the thunder and the light of the lightnings: and there are preserved the chambers of the hail and the chambers of the hoarfrost, and the chambers of the mist, and the chambers of the rain and the dew.

Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.

Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET