Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
24. All these confess and laud before the Lord of spirits. They glorify with all their power of praise; and he sustains them in all that act of thanksgiving; while they laud, glorify, and exalt the name of the Lord of spirits for ever and ever.

And all these believe in and render thanks before the Lord of the spirits, and praise him with all their power, and their food is all thanksgiving, and they thank and praise and exalt in the name of the Lord of the spirits to all eternity.

And all these believe and give thanks before the Lord of Spirits, and glorify (Him) with all their power, and their food is in every act of thanksgiving: they thank and glorify and extol the name of the Lord of Spirits for ever and ever.

Alla dessa bekänna och lofsjunga inför Andarnes Herre. De lofsjunga med all deras förmåga att prisa, och Han understödjer dem i all denna tacksägelse, under det de berömma, lofsjunga och upphöja Andarnes Herres namn från evighet till evighet.

Och alla* tro de och tacka andarnas Herre och prisa honom med all sin kraft, och deras näring består af idel tacksägelse. De tacka och prisa och upphöja andarnas Herres namn från evighet till evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET