Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
25. And with them he establishes this oath, by which they and their paths are preserved; nor does their progress perish.

And over them this oath is strong, and they are preserved by it, and their paths are preserved, and the courses are not destroyed.

And this oath is mighty over them And through it they are preserved and their paths are preserved, And their course is not destroyed.

Close of the Third Parable.

Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.

Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET