Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
29. nor thenceforward shall there be any to corrupt; for the Son of man has been seen, sitting on the throne of his glory. Everything wicked shall disappear, and depart from before his face; and the word of the Son of man shall become powerful in the presence of the Lord of spirits.

And from that time on there will be nothing that will be destroyed, for he, the Son of Man, has appeared, and sits on the throne of his glory, and all wickedness will disappear before his face and depart; but the word of that Son of Man will be strong before the Lord of the spirits.

And from henceforth there shall be nothing corruptible; For that Son of Man has appeared, And has seated himself on the throne of his glory, And all evil shall pass away before his face, And the word of that Son of Man shall go forth And be strong before the Lord of Spirits.

icke heller skall från den tiden någon blifva förförd; ty menniskones Son har blifvit sedd sittande på sin herrlighets thron. Alla onda ting skola försvinna och skiljas från hans ansigte, och menniskones Sons ord skall blifva mäktigt inför Andarnes Herre.

Och därefter skall intet förgängligt mera finnas, ty han, mannens Son, har visat sig och sitter på sin härlighets tron, och allt det onda skall försvinna och förgås inför hans ansikte, men mannens Sons ord skall gälla inför andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET