Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. The name of the first is Yekun: (68) he it was who seduced all the sons of the holy angels; and causing them to descend on earth, led astray the offspring of men.

(68) Yekun may simply mean "the rebel" (Knibb, p. 160).

The name of the first Jeqûn; he is the one who has led astray all the children of the holy angels, and has led them down on the earth, and has led them astray through the daughters of men.

The name of the first Jeqon: that is, the one who led astray all the sons of God, and brought them down to the earth, and led them astray through the daughters of men.

Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.

Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.Previous Chapter

Parallel Translations
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET