Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. The name of the third is Gadrel: he discovered every stroke of death to the children of men. He seduced Eve; and discovered to the children of men the instruments of death, the coat of mail, the shield, and the sword for slaughter; every instrument of death to the children of men.

And the third is called Gâdreêl; he is the one who has taught the children of men all the blows of death, and led astray Eve, and showed to the children of men the instruments of death, the coat-of-mail and the shield and the sword for battle, and all the instruments of death to the sons of men.

And the third was named Gadreel: he it is who showed the children of men all the blows of death, and he led astray Eve, and showed the weapons of death to the sons of men the shield and the coat of mail, and the sword for battle, and all the weapons of death to the children of men.

Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.

Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET