Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. The name of the fourth is Penemue: he discovered to the children of men bitterness and sweetness; And pointed out to them every secret of their wisdom.

And the fourth is called Pênêmû; he has taught the sons of men the bitter and the sweet, and taught them all the secrets of their wisdom.

And the fourth was named Penemue: he taught the children of men the bitter and the sweet, and he taught them all the secrets of their wisdom.

Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.

Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET