Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 72 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
29. Then the sun returns, and enters into the second gate of the east. It returns by these beginnings thirty days, rising and setting.

And the sun returns and goes into the second portal of the east and returns to his course thirty mornings, rising and setting.

And the sun has returned and entered into the second portal in the east, and returns on those his divisions of his orbit for thirty mornings, rising and setting.

Då återvänder solen och ingår i andra porten af öster. Hon återkommer genom dessa begynnelser trettio dagar, uppgående och nedgående.

Då återvänder solen och ingår i andra porten af öster. Hon återkommer genom dessa begynnelser trettio dagar, uppgående och nedgående.Förra Kapitlet

Parallel Translations
72 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET