Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 75 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. One of these is greater than all, which goes round the whole world.

And one is greater than all, and this one courses through the whole world.

And one is larger than all the rest, and it is that that makes its course through the entire world.

En af dessa är större än alla, som gå omkring hela verlden.

En af dessa är större än alla, som gå omkring hela verlden.Förra Kapitlet

Parallel Translations
75 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET