Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 76 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. The first three are those which are towards the east, three are towards the north, three behind those which are upon the left, towards the south, and three on the west.

And the first three are those towards the east, and three towards the north, and three behind those which are on the left, towards the south, and three in the west.

And the three first are those of the east, and three are of †the north, and three [after those on the left] of the south†, and three of the west.

De tre första äro de, hvilka äro i öster; tre äro i norr, tre bakom dem, hvilka äro på den venstra sidan i söder, och tre i vester.

De tre första äro de, hvilka äro i öster; tre äro i norr, tre bakom dem, hvilka äro på den venstra sidan i söder, och tre i vester.Previous Chapter

Parallel Translations
76 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET