Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 78 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. During three months it effects in thirty days each month its period; and during three more months it effects it in twenty-nine days each. These are the times in which it effects its decrease in its first period, and in the first gate, namely, in one hundred and seventy-seven days.

And three months she makes thirty days in her time, and three months she makes each time twenty-nine days, in which she makes her decrease, in the first time and in the first portal for one hundred and seventy-seven days.

And three months she makes of thirty days, and at her time she makes three months of twenty-nine days each, in which she accomplishes her waning in the first period of time, and in the first portal for one hundred and seventy-seven days.

Under tre månader verkställer den, på trettio dagar hvarje månad, sitt omlopp; och under ytterligare månader verkställes det på tjugunio dagar hvarje gång. Dessa äro de tider, på hvilka den verkställer sitt aftagande under första perioden, och i första porten; nemligen på etthundrade sjuttiosju dagar.

Under tre månader verkställer den, på trettio dagar hvarje månad, sitt omlopp; och under ytterligare månader verkställes det på tjugunio dagar hvarje gång. Dessa äro de tider, på hvilka den verkställer sitt aftagande under första perioden, och i första porten; nemligen på etthundrade sjuttiosju dagar.Previous Chapter

Parallel Translations
78 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET