Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 78 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. And at the time of its going forth during three months it appears thirty days each, and during three more months it appears twenty-nine days each.

And in the time of her departure she is seen each time thirty days during three months, and each time twenty-nine days during three months.

And in the time of her going out she appears for three months (of) thirty days each, and for three months she appears (of) twenty-nine each.

Och vid tiden för dess utgång under tre månader synes den trettio dagar hvarje gång, och under ytterligare tre månader synes den i tjugunio dagar i hvardera.

Och vid tiden för dess utgång under tre månader synes den trettio dagar hvarje gång, och under ytterligare tre månader synes den i tjugunio dagar i hvardera.Förra Kapitlet

Parallel Translations
78 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET