Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 78 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. The moon has four names. The first is Asonya; the second, Ebla; the third, Benase; and the fourth, Erae.

And the moon has four names: first Asônjâ, the second Eblâ, the third Benâsê, the fourth Êrâe.

And the moon has four names: the first name is Asonja, the second Ebla, the third Benase, and the fourth Erae.

Månan har fyra namn. Det första är Asonya, det andra Ebla, det tredje Benase och det fjerde Erae.

Månan har fyra namn. Det första är Asonya, det andra Ebla, det tredje Benase och det fjerde Erae.Förra Kapitlet

Parallel Translations
78 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET