Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 78 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. In the orb of the sun there is a seventh portion of light, which is added to it from the moon. (83) By measure it is put in, until the seventh portion of the light of the sun is departed.

And in the circuit of the sun there is a seventh portion of light from which some is given to the moon, and according to a measure it is added till the seventh portion of the sun is ended.

In the circumference of the sun there are seven portions of light which are added to it more than to the moon, and in definite measures it is transferred till the seventh portion of the sun is exhausted.

I solens omkrets är en sjundedel af ljus, som tillägges henne från månan. Det insättes efter mått, till dess en sjundedel af solens ljus är afskild.

I solens omkrets är en sjundedel af ljus, som tillägges henne från månan. Det insättes efter mått, till dess en sjundedel af solens ljus är afskild.Förra Kapitlet

Parallel Translations
78 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET