Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. In the days of sinners the years shall be shortened. Their seed shall be backward in their prolific soil; and everything done on earth shall be subverted, and disappear in its season. The rain shall be restrained, and heaven shall stand still.

And in the days of the sinners the years will be shortened, and their seed will be tardy on their lands and on their meadows, and everything on the earth will change and will not appear in its time; the rain will be prevented, and the heavens will retain it.

And in the days of the sinners the years shall be shortened, And their seed shall be tardy on their lands and fields, And all things on the earth shall alter, And shall not appear in their time: And the rain shall be kept back And the heaven shall withhold (it).

På syndarnes dagar skola åren blifva förkortade. Deras utsäde skall blifva senfärdigt i deras fruktbara jord; och allting som göres på jorden, skall blifva förvirradt och ej synas på sin rätta tid. Regnet skall blifva förhållet, och himmelen skall stå stilla.

I syndarnas dagar varda åren förkortade, och skörden skall försenas i deras länder och på deras betesmarker och allting på jorden förändras och icke framkomma på sin tid. Regnet skall hållas tillbaka, ty himmelen skall uppehålla det.Previous Chapter

Parallel Translations
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET