Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. In those days the fruits of the earth shall be late, and not flourish in their season; and in their season the fruits of the trees shall be withholden.

And in those times the fruit of the earth will be tardy and will not grow in its time; and the fruit of the trees will be prevented in its time.

And in those times the fruits of the earth shall be backward, And shall not grow in their time, And the fruits of the trees shall be withheld in their time.

På dessa dagar skola jordens frukter blifva sena och icke blomstra på deras rätta årstid; och trädens frukter skola på deras årstid saknas.

Och i de tiderna skola markens frukter blifva försenade och icke växa på sin tid, och trädens frukt skall uppehållas på sin tid.Previous Chapter

Parallel Translations
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET