Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. But in those days shall heaven be seen; and barrenness shall take place in the borders of the great chariots in the west. Heaven shall shine more than when illuminated by the orders of light;

And in those days it will be seen on the heavens that a great unfruitfulness will come on the outermost chariot in the west; and she will shine more brightly that according to the order of light.

[And in those days the sun shall be seen and he shall journey in the evening †on the extremity of the great chariot† in the west]And shall shine more brightly than accords with the order of light.

Men på dessa dagar skall himmelen blifva synlig; och ofruktbarhet skall sätta sig på bräddarna af de stora vagnarna i vester. Himmelen skall skina mer, än om den vore upplyst på ljusets befallning,

Och i de dagarna skall man se på himmelen huru stor ofruktbarhet kommer, på den yttersta vagnen i väster, och himmelen skall skina klarare än efter ljusets vanliga ordning.Previous Chapter

Parallel Translations
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET