Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 83 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. When I went down below, and looking up to heaven, beheld the sun proceeding from the east, the moon descending to the west, a few scattered stars, and everything which God has known from the beginning, I blessed the Lord of judgment, and magnified him: because he hath sent forth the sun from the chambers (93) of the east; that, ascending and rising in the face of heaven, it might spring up, and pursue the path which has been pointed out to it.

(93) Chambers. Literally, "windows" (Laurence, p. 119).

And as I went out below, and looked at the heavens and the sun rising in the east, and the moon descending in the west, and some few stars, and everything as he had known it from the first, I blessed the Lord of the judgment, and to him I gave greatness, because he led forth the sun from the windows of the east, and he ascends and rises on the surface of the heavens, and elevates himself, and goes the path which is shown to him.

And when I had gone forth below and seen the heaven, and the sun rising in the east, and the moon setting in the west, and a few stars, and the whole earth, and everything as †He had known† it in the beginning, then I blessed the Lord of judgement and extolled Him because He had made the sun to go forth from the windows of the east, †and he ascended and rose on the face of the heaven, and set out and kept traversing the path shown unto him.

Då jag gick ut på jorden och, seende på himmelen, blef varse solen framskridande från öster och månan nedgående i vester, några få strödda stjernor och hvarje ting, som Gud har känt från begynnelsen, välsignade jag domens Herre och prisade Honom, emedan Han utsändt solen från österns fönster, på det hon uppstigande och uppgående på himmelens yta måtte springa upp och fullfölja den väg, som blifvit utstakad för henne.

Och när jag gått ned och trädde ut och höjde min blick mot himmelen och såg hur solen gick upp i öster och månen steg ned i väster och ännu några stjärnor tindrade och såg, att allt var såsom på jordens första dag; då prisade jag domens Herre och lofvade honom, därför att han lät solen framtåga ur österns fönster, så att hon gick upp på himmelens hvalf och höjde sig och nu tillryggalade den väg, som blifvit henne förelagd.Previous Chapter

Parallel Translations
83 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET