Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 86 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Again I looked attentively, while sleeping, and surveyed heaven above. And behold a single star fell from heaven. Which being raised up, ate and fed among those cows.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

And again I saw with my eyes, while I was sleeping, and I saw the heavens above, and behold one star fell from heaven, and arose and ate and pastured among those bullocks.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

And again I saw with mine eyes as I slept, and I saw the heaven above, and behold a star fell from heaven, and it arose and eat and pastured amongst those oxen.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

Återigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.

Luk. 10:18. Upp. 9:1.

Återigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.

Luk. 10:18. Upp. 9:1.Previous Chapter

Parallel Translations
86 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET