Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 86 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Again I looked in my vision, and surveyed heaven; when behold I saw many stars which descended, and projected themselves from heaven to where the first star was, Into the midst of those young ones; while the cows were with them, feeding in the midst of them.

And again I saw in the vision, and looked at the heavens, and behold I saw many stars; and they fell from heaven, and were thrown from heaven near that first star, and among those cattle and bullocks; there they were with them, pasturing among them.

And again I saw in the vision, and looked towards the heaven, and behold I saw many stars descend and cast themselves down from heaven to that first star, and they became bulls amongst those cattle and pastured with them amongst them.

Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.

Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.Förra Kapitlet

Parallel Translations
86 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET