Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 86 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. They began also to devour the cows; and behold all the children of the earth trembled, shook with terror at them, and suddenly fled away.

And they then began to devour those bullocks, and behold all the children of the earth began to tremble, and to shake before them, and fled.

And they began, moreover, to devour those oxen; and behold all the children of the earth began to tremble and quake before them and to flee from them.

De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.

De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.Previous Chapter

Parallel Translations
86 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET