Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 86 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Again I looked attentively, while sleeping, and surveyed heaven above. And behold a single star fell from heaven. Which being raised up, ate and fed among those cows.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

1. And again I saw with my eyes, while I was sleeping, and I saw the heavens above, and behold one star fell from heaven, and arose and ate and pastured among those bullocks.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

1. And again I saw with mine eyes as I slept, and I saw the heaven above, and behold a star fell from heaven, and it arose and eat and pastured amongst those oxen.

Luke 10:18. Rev. 9:1.

1. Återigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.

Luk. 10:18. Upp. 9:1.

1. Återigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.

Luk. 10:18. Upp. 9:1.

2. After that I perceived other large and black cows; and behold all of them changed their stalls and pastures, while their young began to lament one with another.

2. And after that I saw the large and the black bullocks, and behold all changed their stalls and their pastures and their cattle, and began to lament one with the other.

2. And after that I saw the large and the black oxen, and behold they all changed their stalls and pastures and their cattle, and began to live with each other.

2. Derefter märkte jag andra stora och svarta kor; och jag såg dem alla ombyta sina stall och betesmarker, under det deras kalfvar började att jämra sig den ene med den andre.

2. Derefter märkte jag andra stora och svarta kor; och jag såg dem alla ombyta sina stall och betesmarker, under det deras kalfvar började att jämra sig den ene med den andre.

3. Again I looked in my vision, and surveyed heaven; when behold I saw many stars which descended, and projected themselves from heaven to where the first star was, Into the midst of those young ones; while the cows were with them, feeding in the midst of them.

3. And again I saw in the vision, and looked at the heavens, and behold I saw many stars; and they fell from heaven, and were thrown from heaven near that first star, and among those cattle and bullocks; there they were with them, pasturing among them.

3. And again I saw in the vision, and looked towards the heaven, and behold I saw many stars descend and cast themselves down from heaven to that first star, and they became bulls amongst those cattle and pastured with them amongst them.

3. Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.

3. Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.

4. I looked at and observed them; when behold, they all acted after the manner of horses, and began to approach the young cows, all of whom became pregnant, and brought forth elephants, camels, and asses.

4. And I looked at them, and behold they all let out their sexual members, like horses, and began to mount the cows of the bullocks; and these all became pregnant, and brought forth elephants and camels and asses.

4. And I looked at them and saw, and behold they all let out their privy members, like horses, and began to cover the cows of the oxen, and they all became pregnant and bare elephants, camels, and asses.

4. Jag såg och betraktade dem; och se, alla hade aflelse-delar likasom hästar, och började att bestiga qvigorna, hvilka alla blefvo drägtiga och framfödde elefanter, kameler och åsnor.

4. Jag såg och betraktade dem; och se, alla hade aflelse-delar likasom hästar, och började att bestiga qvigorna, hvilka alla blefvo drägtiga och framfödde elefanter, kameler och åsnor.

5. At these all the cows were alarmed and terrified; when they began biting with their teeth, swallowing, and striking with their horns.

5. And all the bullocks feared them, and were affrighted at them; and they commenced to bite with their teeth, and to devour, and to push with their horns.

5. And all the oxen feared them and were affrighted at them, and began to bite with their teeth and to devour, and to gore with their horns.

5. Härvid blefvo alla korna förskräckta, och började att bita med sina tänder, sväljande och stångande med sina horn.

5. Härvid blefvo alla korna förskräckta, och började att bita med sina tänder, sväljande och stångande med sina horn.

6. They began also to devour the cows; and behold all the children of the earth trembled, shook with terror at them, and suddenly fled away.

6. And they then began to devour those bullocks, and behold all the children of the earth began to tremble, and to shake before them, and fled.

6. And they began, moreover, to devour those oxen; and behold all the children of the earth began to tremble and quake before them and to flee from them.

6. De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.

6. De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.Previous Chapter

Parallel Translations
86 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET