Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 93 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this, Enoch began to speak from a book.

And after that Enoch commenced to relate out of the books.

And after that Enoch both †gave† and began to recount from the books.

Härefter började Enoch att tala ur en bok.

Och därefter begynte Henoch uppläsa ur böckernaFörra Kapitlet

Parallel Translations
93 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET