Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. Woe to those who build up their houses with crime; for from their very foundations shall their houses be demolished, and by the sword shall they themselves fall. Those, too, who acquire gold and silver, shall justly and suddenly perish.

James 5:1

Woe to those who build their houses in sin, for they will be rooted out from their foundation, and will fall by the sword; and they who acquire gold and silver will be destroyed by sudden judgment.

James 5:1

Woe to those who build their houses with sin; For from all their foundations shall they be overthrown, And by the sword shall they fall. [And those who acquire gold and silver in judgement suddenly shall perish.]

James 5:1

Ve dem, som uppbygga sina hus med brott; ty ända till grundvalarne skola deras hus förstöras, och genom svärd skola de sjelfva falla. Äfven de, som förvärfva guld och silfver, skola rättvisligen och hastigt förgås.

Jak. 5:1

Ve dem som uppbygga sina hus med synd, ty de skola utrotas i grunden och falla för svärd. Och de som förvärfva silver och guld skola i domen plötsligt omkomma.

Jak. 5:1Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET