Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 96 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. Woe to you who act iniquitously, fraudulently, and blasphemously; there shall be a remembrance against you for evil.

Woe to you who practice injustice and destruction and reviling; there will be a remembrance against you for evil.

Woe to you who work unrighteousness And deceit and blasphemy: It shall be a memorial against you for evil.

Ve eder, som begån orättfärdighet, bedrägeri och hädelse; minnet af eder ondska skall lefva.

Ve eder, som gören eder skyldiga till orättvisa och bedrägeri och hädelse, ty det skall bevaras i åminnelse till edert fördärf.Förra Kapitlet

Parallel Translations
96 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET