Previous Chapter
MÄSHÄFÄ HENOK
Contents ~ Foreword ~ 105 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


wäbäʾmantu mäwaʿl ybe ʾghiʾ kämä yṣäwʿu wäyasmʿu läwludä mdr bäṭbäbomu ʾärʾyu lomu ʾsmä ʾäntmu märaḥyanihomu wäʿśeyatä dibä kʷla mdr ::

wäbäʾmantu mäwaʿl ybe ʾghiʾ kämä yṣäwʿu wäyasmʿu läwludä mdr bäṭbäbomu ʾärʾyu lomu ʾsmä ʾäntmu märaḥyanihomu wäʿśeyatä dibä kʷla mdr ::    

ʾsmä ʾänä wäwäldyä ndemär mslehomu läʿaläm bäfnawatä rtʿ bäḥywätomu wäsälam ykäwn läkmu; täfäśḥu wludä rtʿ bäʾäman ::
2. ʾsmä ʾänä wäwäldyä ndemär mslehomu läʿaläm bäfnawatä rtʿ bäḥywätomu wäsälam ykäwn läkmu; täfäśḥu wludä rtʿ bäʾäman ::    
Previous Chapter

MÄSHÄFÄ HENOK
105 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET