Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Enochs drömsyn:
Herren talar till Enoch och ger honom uppdraget att förkunna Väktarnas och deras barns dom. Jättarna skall blifva onda andar efter deras död.

VÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Enochs drömsyn:
Herren talar till Enoch och ger honom uppdraget att förkunna Väktarnas och deras barns dom. Jättarna skall blifva onda andar efter deras död.
   

Då vände Han sig till mig, talte och sade: hör och blif icke förskräckt, du rättfärdige Enoch, rättrådighetens skrifvare; nalkas hit och hör min röst.
å vände Han sig till mig, talte och sade: hör och blif icke förskräckt, du rättfärdige Enoch, rättrådighetens skrifvare; nalkas hit och hör min röst.    

Gå och säg till himmelens väktare, hvilka hafva sänt dig, att bedja för sig: J borden bedja för menniskorna, och icke menniskorna för eder.
2. Gå och säg till himmelens väktare, hvilka hafva sänt dig, att bedja för sig: J borden bedja för menniskorna, och icke menniskorna för eder.    

Hvarföre hafven J öfvergifvit den höga och heliga himmelen, hvilken varar i evighet, och beblandat eder med qvinnor; hafven befläckat eder med menniskornas döttrar, hafven tagit eder hustrur, hafven gjort lika som jordens barn och hafven aflat en ogudaktig afkomma?
3. Hvarföre hafven J öfvergifvit den höga och heliga himmelen, hvilken varar i evighet, och beblandat eder med qvinnor; hafven befläckat eder med menniskornas döttrar, hafven tagit eder hustrur, hafven gjort lika som jordens barn och hafven aflat en ogudaktig afkomma?    

J som ären andeliga väsen, heliga och ägande ett lif, som är evigt, hafven besmittat eder med qvinnor; hafven aflat med köttsligt blod, hafven haft lystnad till menskligt blod och hafven gjort såsom de göra, hvilka äro af kött och blod. Desse dö likväl och förgås.
4. J som ären andeliga väsen, heliga och ägande ett lif, som är evigt, hafven besmittat eder med qvinnor; hafven aflat med köttsligt blod, hafven haft lystnad till menskligt blod och hafven gjort såsom de göra, hvilka äro af kött och blod. Desse dö likväl och förgås.    

Derföre hafven J gifvit dem hustrur, att de skulle bo tillsammans med dem, att de skulle föda söner och att detta skulle verkställas på jorden.
5. Derföre hafven J gifvit dem hustrur, att de skulle bo tillsammans med dem, att de skulle föda söner och att detta skulle verkställas på jorden.    

Men J hafven från begynnelsen* varit andeliga väsenden, ägande ett lif, som är evigt och ej någonsin underkastadt döden.
6. Men J hafven från begynnelsen* varit andeliga väsenden, ägande ett lif, som är evigt och ej någonsin underkastadt döden.    

Derföre har jag ej skapat några makar åt eder, emedan J, såsom andeliga väsenden, hafven eder boning i himmelen.
7. Derföre har jag ej skapat några makar åt eder, emedan J, såsom andeliga väsenden, hafven eder boning i himmelen.    

Nu skola de jättar, som blifvit födda af anda och kött på jorden, kallas onda andar, och på jorden skall deras boning vara.
8. Nu skola de jättar, som blifvit födda af anda och kött på jorden, kallas onda andar, och på jorden skall deras boning vara.    

Onda andar skola utgå af deras kött, emedan de voro skapade ofvanefter, från de helige väktarne var deras början och deras första upprinnelse. Onda andar skola de blifva på jorden, och den ogudaktiges andar skola de kallas.
9. Onda andar skola utgå af deras kött, emedan de voro skapade ofvanefter, från de helige väktarne var deras början och deras första upprinnelse. Onda andar skola de blifva på jorden, och den ogudaktiges andar skola de kallas.    

Himmelens andar skola hafva sin boning i himmelen; men på jorden skola de jordiska andarne bo, emedan de äro födde på jorden.
10. Himmelens andar skola hafva sin boning i himmelen; men på jorden skola de jordiska andarne bo, emedan de äro födde på jorden.    

Jättarnes andar skola likna molnen, hvilka skola förtrycka, förderfva, kullstörta, strida och väcka oro på jorden. De skola förorsaka veklagan, ingen föda skola de förtära; och de skola blifva törstiga; de skola döljas och skola icke resa sig upp emot menniskornas söner och emot qvinnorna; ty de gingo ut under nederlagets och förödelsens dagar.
11. Jättarnes andar skola likna molnen, hvilka skola förtrycka, förderfva, kullstörta, strida och väcka oro på jorden. De skola förorsaka veklagan, ingen föda skola de förtära; och de skola blifva törstiga; de skola döljas och skola icke resa sig upp emot menniskornas söner och emot qvinnorna; ty de gingo ut under nederlagets och förödelsens dagar.    


* Nätutgåvan: Den etiopiska texten har inte ordet "begynnelsen" här. Texten säger alltså inte att änglarna varit andliga från begynnelsen av sin tillvaro, bara att de varit andliga innan de nedsteg på jorden.

* Nätutgåvan: Den etiopiska texten har inte ordet "begynnelsen" här. Texten säger alltså inte att änglarna varit andliga från begynnelsen av sin tillvaro, bara att de varit andliga innan de nedsteg på jorden.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET