Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 37 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterAndra delen (kapitel 37 - 71)

SYNERNAS BOK

Enoch inleder Vishetens tal, uppdelat i tre syner.

Andra delen (kapitel 37 - 71)

SYNERNAS BOK

Enoch inleder Vishetens tal, uppdelat i tre syner.
   

Detta är uppenbarelsen som han såg, den andra uppenbarelse af vishet, som Enoch såg, Jareds son, Malaliels sons, Canans sons, Enos sons, Seths sons, Adams sons.
etta är uppenbarelsen som han såg, den andra uppenbarelse af vishet, som Enoch såg, Jareds son, Malaliels sons, Canans sons, Enos sons, Seths sons, Adams sons.    

Detta är begynnelsen af visdomens ord, som jag emottog att förkunna och säga åt dem, som vistas på jorden. Hör ifrån begynnelsen och förstå till slutet de heliga ting, som jag förkunnar i närvaro af Andarnes Herre.
2. Detta är begynnelsen af visdomens ord, som jag emottog att förkunna och säga åt dem, som vistas på jorden. Hör ifrån begynnelsen och förstå till slutet de heliga ting, som jag förkunnar i närvaro af Andarnes Herre.    

De som voro för oss, ansågo det godt att tala. Och låtom icke oss, som komma efter, tillstänga vishetens början.
3. De som voro för oss, ansågo det godt att tala. Och låtom icke oss, som komma efter, tillstänga vishetens början.    

Intill närvarande tidpunkt har aldrig inför Andarnes Herre blifvit utdeladt det, som jag erhållit, nemligen vishet i enlighet med mitt förstånds förmåga och i enlighet med Andarnes Herres behag; det som jag har erhållit från Honom, en del af evigt lif.
4. Intill närvarande tidpunkt har aldrig inför Andarnes Herre blifvit utdeladt det, som jag erhållit, nemligen vishet i enlighet med mitt förstånds förmåga och i enlighet med Andarnes Herres behag; det som jag har erhållit från Honom, en del af evigt lif.    

Hvad jag har erhållit från Honom var uti ett hundrade *) och tre liknelser, hvilka jag förklarade för verldens invånare.
5. Hvad jag har erhållit från Honom var uti ett hundrade *) och tre liknelser, hvilka jag förklarade för verldens invånare.    


*) Nätutg: I sin utgåva från 1838 medgav Laurence att han läst fel ifrån det etiopiska manuskriptet då han översatte denna vers. Rätt skrivet skall det stå: "And I obtained three parables, which I declared to the inhabitants of the world." Eftersom denna svenska utgåva kom redan 1826, följde detta misstag med vid översättningen. En korrekt svensk översättning skulle alltså ha lydit: "Hvad jag har erhållit från Honom var uti tre liknelser, hvilka jag förklarade för verldens invånare."

*) Nätutg: I sin utgåva från 1838 medgav Laurence att han läst fel ifrån det etiopiska manuskriptet då han översatte denna vers. Rätt skrivet skall det stå: "And I obtained three parables, which I declared to the inhabitants of the world." Eftersom denna svenska utgåva kom redan 1826, följde detta misstag med vid översättningen. En korrekt svensk översättning skulle alltså ha lydit: "Hvad jag har erhållit från Honom var uti tre liknelser, hvilka jag förklarade för verldens invånare."
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
37 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET