Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 4 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.

INLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.
   

Återigen betrakta de sommarens dagar, att solen då är vid sin verkliga början; emedan du söker ett betäckt och skuggrikt ställe för den brännande solens skull, då jorden är upptorkad af en förtärande hetta och det blir omöjligt för dig att gå hvarken på marken eller klipporna för denna värma.
terigen betrakta de sommarens dagar, att solen då är vid sin verkliga början; emedan du söker ett betäckt och skuggrikt ställe för den brännande solens skull, då jorden är upptorkad af en förtärande hetta och det blir omöjligt för dig att gå hvarken på marken eller klipporna för denna värma.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
4 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET