Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 85 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

Världens historia fram till det Messianska rikets grundläggning.

DRÖMSYNERNAS BOK

Världens historia fram till det Messianska rikets grundläggning.
   

Härefter såg jag en annan dröm, och förklarade allt för dig, min son.
ärefter såg jag en annan dröm, och förklarade allt för dig, min son.    

Enoch uppstod och sade till sin son Mathusala: till dig, min son, skall jag tala. Hör mitt ord, och böj dina öron till din faders uppenbarelses dröm.
2. Enoch uppstod och sade till sin son Mathusala: till dig, min son, skall jag tala. Hör mitt ord, och böj dina öron till din faders uppenbarelses dröm.    

Innan jag gifte mig med din moder Edna, såg jag en syn på min säng. Och blef varse en ko, som uppkom ur jorden. Och denna ko var hvit. Sedermera uppkom en qviga, och med den en annan qviga, af hvilka den ena var svart och den andra röd *).
3. Innan jag gifte mig med din moder Edna, såg jag en syn på min säng. Och blef varse en ko, som uppkom ur jorden. Och denna ko var hvit. Sedermera uppkom en qviga, och med den en annan qviga, af hvilka den ena var svart och den andra röd *).    

Den svarta qvigan slog den röda och förföljde den öfver jorden. Från den tiden kunde jag ej mera se den röda qvigan;
4. Den svarta qvigan slog den röda och förföljde den öfver jorden. Från den tiden kunde jag ej mera se den röda qvigan;    

men den svarta tillvexte i storlek, och en qviga kom med den. Derefter såg jag många kor framkomma, liknande denna och följande efter henne.
5. men den svarta tillvexte i storlek, och en qviga kom med den. Derefter såg jag många kor framkomma, liknande denna och följande efter henne.    

Den första qvigan utgick äfven i närvaro af den första kon, och sökte den röda qvigan, men fann den icke. Och hon jämrade sig med stor jämmer, då hon sökte den.
6. Den första qvigan utgick äfven i närvaro af den första kon, och sökte den röda qvigan, men fann den icke. Och hon jämrade sig med stor jämmer, då hon sökte den.    

Då såg jag, till dess den första kon kom till henne, från hvilken tid hon blef tyst, och upphörde att jämra sig.
7. Då såg jag, till dess den första kon kom till henne, från hvilken tid hon blef tyst, och upphörde att jämra sig.    

Sedermera kalfvade hon en annan hvit ko. Och kalfvade åter många kor och svarta qvigor.
8. Sedermera kalfvade hon en annan hvit ko. Och kalfvade åter många kor och svarta qvigor.    

I min sömn blef jag äfven varse en hvit thur, som på lika sätt vexte och blef en stor hvit tjur. Efter honom framkommo många hvita kor, liknande honom. Och de började att kalfva många hvita kor, hvilka liknade dem och följde hvarandra.
9. I min sömn blef jag äfven varse en hvit thur, som på lika sätt vexte och blef en stor hvit tjur. Efter honom framkommo många hvita kor, liknande honom. Och de började att kalfva många hvita kor, hvilka liknade dem och följde hvarandra.    


*) Kain och Abel.

*) Kain och Abel.
   


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
85 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET