Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 2 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.

INLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.
   

Alla som äro i himlarna, veta, hvad som förehafves der. De veta, att de himmelska ljusen icke ändra sin gång, att hvar och en går regelbundet upp och ner, hvar och en på sin bestämda tid, utan att öfverskrida de befallningar, som de emottagit.
lla som äro i himlarna, veta, hvad som förehafves der. De veta, att de himmelska ljusen icke ändra sin gång, att hvar och en går regelbundet upp och ner, hvar och en på sin bestämda tid, utan att öfverskrida de befallningar, som de emottagit.    

De öfverskåda jorden och förstå, hvad som sker på densamma allt ifrån begynnelsen till dess slut. De se, att hvarje Guds verk är oföränderligt under all den tid, det har tillvarelse.
2. De öfverskåda jorden och förstå, hvad som sker på densamma allt ifrån begynnelsen till dess slut. De se, att hvarje Guds verk är oföränderligt under all den tid, det har tillvarelse.    

De se sommar och vinter, märkande, att hela jorden är uppfylld af vatten, och att molnen, daggen och regnet uppfriska den.
3. De se sommar och vinter, märkande, att hela jorden är uppfylld af vatten, och att molnen, daggen och regnet uppfriska den.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
2 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET