Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 11 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Det Messianska riket.

VÄKTARNAS BOK

Det Messianska riket.
   

I dessa dagar skall jag öppna välsignelsens skatter, som äro i himmelen, på det jag må låta dem nedstiga på jorden och på alla menniskans verk och arbeten.
dessa dagar skall jag öppna välsignelsens skatter, som äro i himmelen, på det jag må låta dem nedstiga på jorden och på alla menniskans verk och arbeten.    

Fred och rättvisa skola förbinda sig med menniskornas söner i alla verldens dagar från slägte till slägte.
2. Fred och rättvisa skola förbinda sig med menniskornas söner i alla verldens dagar från slägte till slägte.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
11 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET