Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 101 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Uppmaning att frukta Gud. Hela Naturen fruktar honom, men inte syndarna.

ENOCHS EPISTEL

Uppmaning att frukta Gud. Hela Naturen fruktar honom, men inte syndarna.
   

Betrakten uppmärksamt himmelen, J alle, himmelens afföda, och J alle den Aldrahögstes verk; frukten Honom och förhållen eder icke brottsligt inför Honom.
etrakten uppmärksamt himmelen, J alle, himmelens afföda, och J alle den Aldrahögstes verk; frukten Honom och förhållen eder icke brottsligt inför Honom.    

Om Han tillstänger himmelens fönster, tillbakahållande regn och dagg, på det de icke måtte nedfalla på jorden för eder skull; hvad hviljen J göra?
2. Om Han tillstänger himmelens fönster, tillbakahållande regn och dagg, på det de icke måtte nedfalla på jorden för eder skull; hvad hviljen J göra?    

Och om Han skickar sin vrede öfver eder och öfver alla edra gerningar, så ären J icke de, som kunna bedja Honom, J som fören emot Hans rättfärdighet ett högmodigt och stolt språk. För eder skall det icke blifva fred.
3. Och om Han skickar sin vrede öfver eder och öfver alla edra gerningar, så ären J icke de, som kunna bedja Honom, J som fören emot Hans rättfärdighet ett högmodigt och stolt språk. För eder skall det icke blifva fred.    

Sen J icke befälhavarna på skepp, huru deras fartyg kastas omkring af vågorna, slitas i stycken af vindarna och blottställas för de största faror?
4. Sen J icke befälhavarna på skepp, huru deras fartyg kastas omkring af vågorna, slitas i stycken af vindarna och blottställas för de största faror?    

Huru de frukta, emedan hela deras egendom är om bord med dem på hafvet, och huru de förespå sig ondt i sina hjertan, emedan det kan uppsvälja dem och låta dem förgås i sig?
5. Huru de frukta, emedan hela deras egendom är om bord med dem på hafvet, och huru de förespå sig ondt i sina hjertan, emedan det kan uppsvälja dem och låta dem förgås i sig?    

Är icke hela hafvet, allt dess vatten och all dess rörelse ett verk af Honom, den aldrahögste, af Honom, som har satt en gräns för (förseglat) alla dess utbrott och omgifvit det på alla sidor med sand?
6. Är icke hela hafvet, allt dess vatten och all dess rörelse ett verk af Honom, den aldrahögste, af Honom, som har satt en gräns för (förseglat) alla dess utbrott och omgifvit det på alla sidor med sand?    

Blir det icke genom Hans näpst uttorkadt och förfäradt, medan all dess fisk och all ting, som deri finnes, dör? Och viljen J icke, J syndare, som ären på jorden, frukta Honom?
7. Blir det icke genom Hans näpst uttorkadt och förfäradt, medan all dess fisk och all ting, som deri finnes, dör? Och viljen J icke, J syndare, som ären på jorden, frukta Honom?    

Är icke Han Skapare af himmel och jord och af de ting, som äro i dem? Och hvem har gifvit lärdom och vishet åt allt det, som rörer sig på jorden och öfver hafvet?
8. Är icke Han Skapare af himmel och jord och af de ting, som äro i dem? Och hvem har gifvit lärdom och vishet åt allt det, som rörer sig på jorden och öfver hafvet?    

Äro icke befälhafvarne på skeppen förskräckta för oceanen? Och böra icke syndare förskräckas för den Aldrahögste?
9. Äro icke befälhafvarne på skeppen förskräckta för oceanen? Och böra icke syndare förskräckas för den Aldrahögste?    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
101 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET