Previous Chapter
MÄSHÄFÄ HENOK
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


kalʾ mäṣḥäf zäṣäḥäfä henok läwäldu matusala wäläʾlä ymäṣʾu ʾmdḫerehu wäyäʿäḳbe śrʿätä bädäḫari mäwaʿl ::

kalʾ mäṣḥäf zäṣäḥäfä henok läwäldu matusala wäläʾlä ymäṣʾu ʾmdḫerehu wäyäʿäḳbe śrʿätä bädäḫari mäwaʿl ::    

ʾlä gäbärkmu wätṣänḥu bäʾlu mäwaʿl ʾskä ytfeṣämu ʾlä ygäberu ʾkuyä wäytfeṣäm ḫäylomu lämäʾäbesan; ʾäntmusä ṣnḥu ʾsk täḥälf ḫäṭiʾät ::
2. ʾlä gäbärkmu wätṣänḥu bäʾlu mäwaʿl ʾskä ytfeṣämu ʾlä ygäberu ʾkuyä wäytfeṣäm ḫäylomu lämäʾäbesan; ʾäntmusä ṣnḥu ʾsk täḥälf ḫäṭiʾät ::    

ʾsmä hälo smomu ydämäsäs ʾmäṣaḥftä ḳdusan wäzärʾomu ytḥägʷäl läʿaläm wämänafstihomu ytḳätälu wäyṣärḥu wäyäʿäwäywu bämäkanä bädw zäʾiyastärʾi wäbäʾsat ynäddu ʾsmä ʾihälo hyä mdr ::
3. ʾsmä hälo smomu ydämäsäs ʾmäṣaḥftä ḳdusan wäzärʾomu ytḥägʷäl läʿaläm wämänafstihomu ytḳätälu wäyṣärḥu wäyäʿäwäywu bämäkanä bädw zäʾiyastärʾi wäbäʾsat ynäddu ʾsmä ʾihälo hyä mdr ::    

wärʾiku hyä kämä dämäna zäʾiyträʾäy ʾsmä ʾmʿmäḳu ʾkhlku laʿlä näṣro wälahbä ʾsatu rʾiku ʾnzä ynädd sbuḥ wäytkäbäbu kämä ʾädbar sbeḥan wäythäwäku läfe wäläfe ::
4. wärʾiku hyä kämä dämäna zäʾiyträʾäy ʾsmä ʾmʿmäḳu ʾkhlku laʿlä näṣro wälahbä ʾsatu rʾiku ʾnzä ynädd sbuḥ wäytkäbäbu kämä ʾädbar sbeḥan wäythäwäku läfe wäläfe ::    

wätäsʾlkwo lä 1 ʾmälaʾkt ḳdusan ʾlä msleyä wäʾbelo mnt wʾtu zsbeḥ ʾsmä ʾikonä sämayä ʾäla lahbä ʾsat baḥtitu zäynädd wäḳalä ṣraḥ wäbekay wäʾäwyat wäḥmam ḫäyal ::
5. wätäsʾlkwo lä 1 ʾmälaʾkt ḳdusan ʾlä msleyä wäʾbelo mnt wʾtu zsbeḥ ʾsmä ʾikonä sämayä ʾäla lahbä ʾsat baḥtitu zäynädd wäḳalä ṣraḥ wäbekay wäʾäwyat wäḥmam ḫäyal ::    

wäybeläni zntu mäkan zätreʾi bähyä ytwädoyu mänafstä ḫaṭʾan wäṣ́rufan wäʾlä ygäberu ʾkuyä wäʾlä ymäyṭu kʷlo zänägärä ʾghiʾäbeḥer bäʾäfä näbiyat ʾlä häläwu ytgäbäru ::
6. wäybeläni zntu mäkan zätreʾi bähyä ytwädoyu mänafstä ḫaṭʾan wäṣ́rufan wäʾlä ygäberu ʾkuyä wäʾlä ymäyṭu kʷlo zänägärä ʾghiʾäbeḥer bäʾäfä näbiyat ʾlä häläwu ytgäbäru ::    

ʾsmä häläwu ʾmnehomu ṣḥufan wälkuʿan laʿlä bäsämay kämä yanbebewomu mälaʾkt wäyaʾmru zähälo ybeṣḥomu läḫaṭʾan wälämänafstä tḥutan wäʾlä ʾäḥmämu śgahomu wätäfädyu ʾmḫäbä ʾämlak wäʾlä ḫäsru ʾmʾkuyan säbeʾ;
7. ʾsmä häläwu ʾmnehomu ṣḥufan wälkuʿan laʿlä bäsämay kämä yanbebewomu mälaʾkt wäyaʾmru zähälo ybeṣḥomu läḫaṭʾan wälämänafstä tḥutan wäʾlä ʾäḥmämu śgahomu wätäfädyu ʾmḫäbä ʾämlak wäʾlä ḫäsru ʾmʾkuyan säbeʾ;    

ʾlä ʾäfḳärwo läʾämlak ʾiwärḳä wäʾiberurä ʾiyafḳäru wäʾikʷlo śänayä zäwstä ʿaläm ʾäla wähäbu śgahomu läṣaʿr;
8. ʾlä ʾäfḳärwo läʾämlak ʾiwärḳä wäʾiberurä ʾiyafḳäru wäʾikʷlo śänayä zäwstä ʿaläm ʾäla wähäbu śgahomu läṣaʿr;    

wäʾlä ʾmʾämä konu ʾifätäwu mäbalʿtä zäwstä mdr ʾäla räsäyu rʾsomu kämä mänfäs ʾntä ḫäläfät wäzäntä ʿäḳäbu wäbezuḫa ʾämäkäromu ʾghiʾ wätäräkbe mänfäsatihomu bänṣḥ kämä ybarkwo läsmu ::
9. wäʾlä ʾmʾämä konu ʾifätäwu mäbalʿtä zäwstä mdr ʾäla räsäyu rʾsomu kämä mänfäs ʾntä ḫäläfät wäzäntä ʿäḳäbu wäbezuḫa ʾämäkäromu ʾghiʾ wätäräkbe mänfäsatihomu bänṣḥ kämä ybarkwo läsmu ::    

wäkʷlo bäräkätomu nägärku bämäṣaḥft wäʿäsäyomu läʾärʾstihomu ʾsmä ʾlu täräkbe yafäḳrwo läsämay ʾmʾstnfasomu zäläʿaläm wäʾnzä ytkäyädu ʾmʾkuyan säbeʾ wäsämʿu ʾmḫäbehomu tʿyrtä wäṣrfätä wäḫäsru ʾnzä ybarkuni ::
10. wäkʷlo bäräkätomu nägärku bämäṣaḥft wäʿäsäyomu läʾärʾstihomu ʾsmä ʾlu täräkbe yafäḳrwo läsämay ʾmʾstnfasomu zäläʿaläm wäʾnzä ytkäyädu ʾmʾkuyan säbeʾ wäsämʿu ʾmḫäbehomu tʿyrtä wäṣrfätä wäḫäsru ʾnzä ybarkuni ::    

wäyʾzeni ʾṣewʿ mänafstihomu läḫeran ʾmtwld ʾntä berhan wäʾwelṭ läʾlä täwäldu bäṣlmät ʾlä bäśgahomu ʾtäfädyu kberä bäkämä ydälu lähaymanotomu ::
11. wäyʾzeni ʾṣewʿ mänafstihomu läḫeran ʾmtwld ʾntä berhan wäʾwelṭ läʾlä täwäldu bäṣlmät ʾlä bäśgahomu ʾtäfädyu kberä bäkämä ydälu lähaymanotomu ::    

wäʾäwäṣʾomu bäberuh berhan läʾlä yafäḳrwo läsmyä ḳdus wäʾänäber 10 1 wstä mänbärä kber kberä hiʾähu ::
12. wäʾäwäṣʾomu bäberuh berhan läʾlä yafäḳrwo läsmyä ḳdus wäʾänäber 10 1 wstä mänbärä kber kberä hiʾähu ::    

wäytwäḫäwḫu bäʾäzman zäʾälbo ḫʷlḳʷ ʾsmä ṣdḳ kʷnänehu läʾämlak ʾsmä lämähaymnan haymanotä yhube bämaḫedärä fnawat rtuʿat ::
13. wäytwäḫäwḫu bäʾäzman zäʾälbo ḫʷlḳʷ ʾsmä ṣdḳ kʷnänehu läʾämlak ʾsmä lämähaymnan haymanotä yhube bämaḫedärä fnawat rtuʿat ::    

wäyreʾywomu läʾlä täwäldu bäṣlmät ytwädäyu bäṣlmät ʾnzä ytwäḫäwḫu ṣadḳan ::
14. wäyreʾywomu läʾlä täwäldu bäṣlmät ytwädäyu bäṣlmät ʾnzä ytwäḫäwḫu ṣadḳan ::    

wäyṣärḥu wäyreʾywomu ḫaṭʾan ʾnzä ybärhu wäyäḥäwru ʾmuntuhi bäḫäbä täṣḥfä lomu mäwaʿl wäʾäzman ::
15. wäyṣärḥu wäyreʾywomu ḫaṭʾan ʾnzä ybärhu wäyäḥäwru ʾmuntuhi bäḫäbä täṣḥfä lomu mäwaʿl wäʾäzman ::    
Previous Chapter

MÄSHÄFÄ HENOK
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET