Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 17 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar (kap. 17 - 36).
Över jordens lägre rymder.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar (kap. 17 - 36).
Över jordens lägre rymder.
   

De upphöjde mig på en viss plats, hvarest det syntes vara en brinnande eld; och då de behagade, antogo de mennisko-skapnad.
e upphöjde mig på en viss plats, hvarest det syntes vara en brinnande eld; och då de behagade, antogo de mennisko-skapnad.    

De förde mig till ett högt ställe, till ett berg, hvars spets räckte upp till himmelen.
2. De förde mig till ett högt ställe, till ett berg, hvars spets räckte upp till himmelen.    

Och jag såg förvaringsrummen för ljuset och åskan vid ställets yttersta ändar, hvarest det var djupast. Der var en båge af eld, och pilar i deras koger, ett svärd af eld, och alla slags ljungeldar.
3. Och jag såg förvaringsrummen för ljuset och åskan vid ställets yttersta ändar, hvarest det var djupast. Der var en båge af eld, och pilar i deras koger, ett svärd af eld, och alla slags ljungeldar.    

Derpå upplyfte de mig till en brusande ström och till en eld i vester, hvilken emottog hela Solens nedgång.
4. Derpå upplyfte de mig till en brusande ström och till en eld i vester, hvilken emottog hela Solens nedgång.    

Jag kom till en flod af eld, hvilken flöt likasom vatten och utgöt sig i den stora sjön vester ut.
5. Jag kom till en flod af eld, hvilken flöt likasom vatten och utgöt sig i den stora sjön vester ut.    

Jag såg hvarje stor flod, till dess jag anlände til det stora mörkret. Jag gick dit, hvarthän allt af kött skall flytta;
6. Jag såg hvarje stor flod, till dess jag anlände til det stora mörkret. Jag gick dit, hvarthän allt af kött skall flytta;    

och jag såg bedröfvelsens berg, hvilka förorsaka vintren, och det ställe, hvarifrån vattnet utgjuter sig i hvarje afgrund.
7. och jag såg bedröfvelsens berg, hvilka förorsaka vintren, och det ställe, hvarifrån vattnet utgjuter sig i hvarje afgrund.    

Jag såg äfven mynningarne af alla floder i verlden och mynningarne af djupet.
8. Jag såg äfven mynningarne af alla floder i verlden och mynningarne af djupet.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
17 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET